TANGAZO LA MKUTANO MKUU WA MWAKA 2023

Kumb: TANESCO SACCOS / MKUTANO MKUU/2023  Tarehe: 01/11/2023 Wawakilishi wote, Mkutano Mkuu wa Mwaka, TANESCO SACCOS LTD. YAH: TANGAZO LA MKUTANO MKUU WA MWAKA 2023 Bodi ya Chama inawatangazia wanachama wote wawakilishi wa Mkutano Mkuu…

TANGAZO LA MKUTANO MKUU WA MWAKA 2022

Kumb : TANESCO SACCOS / MKUTANO MKUU/2022 Tarehe 01/10/2022   Wawakilishi wote, Mkutano Mkuu wa Mwaka, TANESCO SACCOS LTD. YAH: TANGAZO LA MKUTANO MKUU WA MWAKA 2022 Bodi ya Chama inawatangazia wanachama wote wawakilishi wa…

POST: ICT OFFICER III – 1 POST

TANESCO SACCOS is a first licensed SACCOS by Tanzania Commission for Cooperative Development with certificate no. TCDC.022.0001.2018 and having a licence from Bank of Tanzania and TCDC with MSP3-TCDC/2021/00230, TANESCO SACCOS having its registered office…