Dira na Dhima

Dira ya Chama

Kuwa saccos ya mfano inayotoa huduma bora za ukusanyaji wa akiba na utoaji wa mikopo nafuu.

Dhima ya Chama

Kuboresha hali za uchumi na kijamii za wanachama kupitia mikopo nafuu.