Dira ya Chama

Kuwa saccos ya mfano inayotoa huduma bora za ukusanyaji wa akiba na utoaji wa mikopo nafuu.

Dhima ya Chama

Kuboresha hali za uchumi na kijamii za wanachama kupitia mikopo nafuu.

Core Values

To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious except to obtain some advantage.

Huduma Bora Kwa Wateja:

  Msukumo wa dhamira:

   Ubunifu:

    Uweledi:

     Kufanya kazi Pamoja kama Timu:

      Utawala Bora: