Historia ya Chama

HISTORIA FUPI YA CHAMA

Chama kilianza mwaka 1968 na hadi mwaka 2004 kilikua na wanachama 315 na jumla ya akiba za wanachama zipatazo Tsh. milioni 533. Mwaka 2004 yalifanyika mageuzi makubwa ya uongozi ili kukiboresha chama, na mafanikio yake yalikua makubwa kwani chama kiliweza kuongeza idadi ya wanachama hadi kufikia wanachama 2906 na akiba kufikia takribani bilioni 6 Julai 2009. Mapato ya kila mwezi yameongezeka kutoka millioni 25 mwaka 2004 na hadi kufikia milioni 630, Mei 2010.