• Mwanachama ana uhuru wa kukopa kiwango huru kinachokatika.
  • Riba ya mkopo huu itakuwa asilimia 1.0 kwa mwezi kwa baki ya mkopo
  • Kiwango cha juu cha mkopo kitakuwa Tshs. milioni thelathini
  • Muda wa juu wa marejesho ya mkopo ni miezi sitini (60)
  • Mwanachama ataruhusiwa kukopa tena iwapo atakuwa amemaliza mkopo wa awali, au amerejesha nusu (1/2) ya deni la awali
  • Mkopo huu utaweza kununua madeni ya taasisi nyingine za fedha