• Kiwango cha mkopo wa Elimu hakitazidi mara tatu ya mshahara wa mwanachama.
  • Riba ya mkopo wa Elimu ni asilimia tano (5% flat rate) ya kiwango cha mkopo.
  • Makato kwa mkopo wa Elimu yatafanyika kwa kipindi kisichozidi miezi kumi na mbili.