Taratibu za utoaji Mikopo

Utaratibu wa utoaji Mikopo yote utabaki kama ulivyoelezwa kwenye Sera ya Mikopo na kufanyiwa marekebisho pale itakavyohitajika kufanywa hivyo.